Фінансова інформація « ОРСК — Одесская Региональная Страховая Компания Одеська Регіональна Страхова Компанія

Фінансова інформація

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік>>

Баланс підприємства 2013 рік>>

Звіт діяльності за 2013 рік>>>
Звіт діяльності за 2013 рік (друга частина)>>>
Аудіт діяльності підприємства>>>

Баланс підприємства 2014 рік>>
Звіт про власний капітал за 2014 рік>>
Звіт про рух коштів за 2014 рік>>>
Звіт про фінансові результати за 2014 рік>>>
Примітки до фінансової звітності>>>
Аудіт діяльності підприємства за 2014 рік>>>
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік>>>
Інформація про загальні сбори акціонерів>>>
Звіт про власний капітал за 2014 рік (розгорнутий)>>

Звіт діяльності за 2015 рік>>>
Аудіт за 2015 рік>>>
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік>>
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента >>>
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік >>>
Аудіт діяльності підприємства за 2016 рік >>>
Фінансова звітність за 2016>>>

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік >>>
Звіт незалежного аудітора 2017 >>>
Фінансова звітність за 2017 >>>

Звіт незалежного аудітора 2018 >>>
Фінансова звітність за 2018 >>>
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018рік >>>