Споживачам « ОРСК — Одесская Региональная Страховая Компания Одеська Регіональна Страхова Компанія

Споживачам

ІНФОРМАЦІЯ СПОЖИВАЧАМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ за цим посиланням

На виконання вимог ч.1 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ розкриває наступну інформацію:

1) Перелік послуг, що надаються ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ порядок та умови їх надання.
ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ надає послуги зі страхування виключно за видами добровільного та обов’язкового страхування, на які отримані ліцензії.
З переліком видів страхування та ліцензій можна ознайомитися за посиланням

Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються Правилами добровільного страхування, що розробляються страховиком самостійно відповідно до вимог Закону України «Про страхування» та інших норм чинного законодавства. Складовою частиною Правил страхування є базові страхові тарифи на норматив витрат на ведення справи.

За кожним видом добровільного страхування ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ затверджено окремі Правила страхування, з якими можна ознайомитися у розділі «Правила» за посиланням

Конкретні умови страхування (предмет договору, перелік страхових випадків, строк дії, страхова сума, страховий тариф, страховий платіж, права і обов’язки сторін, строки та порядок виплати страхового відшкодування тощо) визначаються у договорі страхування при його укладенні, який складається відповідно до Правил страхування за добровільними видами страхування.
Для здійснення обов’язкового страхування Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом, встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків. Ці умови договорів страхування використовуються ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ при укладанні договорів обов’язкового страхування.
Договір страхування можна укласти звернувшись до офісу ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ.
2) вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги.
Ціна/тарифи на фінансові послуги ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ розраховуються відповідно до методології актуарних розрахунків в страхуванні, що являє собою сукупність прийомів дослідження порядку визначення страхових тарифів та страхових платежів в залежності від виду страхування, умов договору страхування та періоду страхування.
Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.
Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.
Базові тарифи зазначаються для кожного виду добровільного страхування у Правилах страхування

Максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків щодо обов’язкових видів страхування затверджує Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом.
3) інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ приймає пропозиції про поліпшення діяльності, заяви та скарги на недоліки у роботі та/або на дії працівників та ніші звернення громадян за адресою : 65058, м. Одеса, вул. Довженка , буд. 6 а , за телефоном: +38(048) 777-18-20, та на корпоративну поштову скриньку mail@orsk.com.ua

ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ забезпечує громадянам можливість впливу на поліпшення роботи компанії, відстоювання своїх прав і законних інтересів, відновлення їх у разі порушення.
У порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про звернення громадян» ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ розглядає та вирішує усі спірні питання.

Відомості про фінансові показники діяльності ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ та економічний стан оприлюднені на веб-сторінці у розділі «Фінансова інформація». Ознайомитися з фінансовими показниками можна за посиланням
З переліком осіб, кількість акцій яких у статутному капіталі ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ перевищує 5 відсотків, можна ознайомитися у розділі «Статутні документи» за посиланням