Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів « ОРСК — Одесская Региональная Страховая Компания Одеська Регіональна Страхова Компанія

29 апреля 2020: Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія» «28» квітня 2020 року

«29» квітня 2020р. м. Одеса

Дата проведення голосування «28» квітня 2020 року.
Питання, винесені на голосування, прийняті рішення та підсумки голосування:

1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів,
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома, що зареєстрованим для участі у загальних зборах акціонерам належить 45457 голосуючих акцій, тобто 82,65% від їх загальної кількості, що підтверджує наявність кворуму загальних зборів Приватного акціонерного товариства “Одеська регіональна страхова компанія”.
2. Обрати головою загальних зборів Пасіченко Катерину Сергіївну, уповноваженого представника компанії «ВАЛЬФОНДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», а секретарем — Жученко Тетяну Сергіївну, корпоративного секретаря товариства.
3. Обрати на період роботи даних зборів особу, якій передано повноваження лічильної комісії зборів – Жученко Тетяну Сергіївну, корпоративного секретаря товариства.
4. Затвердити такий регламент роботи загальних зборів:
— доповідачам надати на виступ до 15 хвилин, виступаючим в обговоренні — до 5 хвилин;
— голосування проводити бюлетенями;
5. Доручити особі, якій передано повноваження лічильної комісії, вести підрахунок голосів під час голосування по кожному питанню порядку денного та оголошувати його підсумки на загальних зборах.
Підсумки голосування (бюлетень № 1):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

2. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської діяльності товариства за 2019 рік.
2. Роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2019 році визнати задовільною.
Підсумки голосування (бюлетень № 2):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
3. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності
товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та балансу товариства за 2019 рік.
Підсумки голосування (бюлетень № 3):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

4. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.
УХВАЛИЛИ:
Звіт внутрішнього аудитора товариства щодо ефективності управління товариством взяти до відома.
Підсумки голосування (бюлетень № 4):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

5. Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
УХВАЛИЛИ:
1. Нерозподілений прибуток станом на «31» грудня 2019 року в сумі 41 586,00 тис. гривень не
розподіляти.
2. Дивіденди з нерозподіленого прибутку не нараховувати і не виплачувати.
Підсумки голосування (бюлетень № 5):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Особа, якій передано
повноваження лічильної комісії
загальних зборів Приватного
акціонерного товариства
«Одеська регіональна
страхова компанія» Жученко Т.С.