ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» « ОРСК — Одесская Региональная Страховая Компания Одеська Регіональна Страхова Компанія

15 февраля 2019: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
оголошує про конкурс на аудиторські послуги відповідно до міжнародних стандартів аудиту.
Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».
У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.
Умови та порядок проведення конкурсу
У конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності можуть брати участь Аудитори, які:
— відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
— включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
— за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:
— підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до ДКЦПФР (звітність емітента);
— підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);
— підтвердження річної фінансової звітності з метою надання власникам цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія»;
— підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика).
Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:
— не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
— подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.
Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:
— коротке резюме про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
— наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
— перелік основних клієнтів із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності;
— цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
— будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Дата початку проведення конкурсу – 03 січня 2019 року.
Строк подачі документів – до 20 лютого 2019 року включно.
Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою на mail@orsk.com.ua
Контактні особи: Генеральний директор Ітигін Владислав Анатолійович та Головний бухгалтер Арнаут Светлана Леонідівна (+38 048 777 18 50).
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна в розділі «Фінансова інформація». Додаткова інформація про діяльність Товариства може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті на тендерному комітеті.
Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в термін не пізніше 28 лютого 2019 року.