Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 22.04.2019 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства ”: « ОРСК — Одесская Региональная Страховая Компания Одеська Регіональна Страхова Компанія

18 марта 2019: Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 22.04.2019 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства ”:

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборів: 55 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборів: 55 000 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, а також проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені загальними зборами, містяться в Повідомленні про проведенні загальних зборів, розміщеному на власному веб-сайті Товариства.

Генеральний директор Ітигін В.А.