Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 16.04.2021 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства ” « ОРСК — Одесская Региональная Страховая Компания Одеська Регіональна Страхова Компанія

17 марта 2021: Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 16.04.2021 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства ”

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 55 000 штук.

 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 55 000 штук.

 

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, а також проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені загальними зборами, містяться в Повідомленні про проведенні загальних зборів, розміщеному на власному веб-сайті Товариства.

 

 

 

Генеральний директор                                                                                                       Ітигін В.А.