Новини « ОРСК — Одесская Региональная Страховая Компания Одеська Регіональна Страхова Компанія

Новини

29 апреля 2020: Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія» «28» квітня 2020 року «29» квітня 2020р. м. Одеса Дата […]


18 марта 2020: Повідомлення про проведення загальних зборів

Повідомлення про проведення загальних зборів Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія», місцезнаходження – м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 28 квітня 2020 […]


18 марта 2020: Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 28.04.2020 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства ”: Загальна кількість акцій станом […]


24 апреля 2019: Протокол про підсумки голосування

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія» «22» квітня 2019 року «23» квітня 2019р. м. Одеса Дата […]


18 марта 2019: Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія», місцезнаходження – м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 22 квітня 2019 р. о 18.00 загальних зборів […]


18 марта 2019: Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 22.04.2019 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства ”:

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборів: 55 000 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом […]


15 февраля 2019: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» оголошує про конкурс на аудиторські послуги відповідно до міжнародних стандартів аудиту. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних […]


25 апреля 2018: Повідомлення про зміну складу посадових осіб

ПОВІДОМЛЕННЯ Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній базі даних Комісії Генеральний директор […]


20 апреля 2018: Додаткова інформація

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 23.04.2018 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства ”:   Загальна кількість акцій […]


27 марта 2018: Додаткова інформація

 Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 23.04.2018 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства ”:   Загальна кількість акцій […]